Over het Digitaal Veiligheidspaspoort

Het Digitaal Veiligheidsprogramma omvat een geheel aan opleidingen, inspecties, applicaties en data met als hoofddoel het terugdringen van het aantal veiligheidsincidenten op en rondom het spoor. Het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) is onderdeel van dit programma van railAlert. Als onafhankelijke organisatie is railAlert in staat om branche overstijgend afspraken te maken over veilig werken en overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te verbreden.

Door middel van Digitaal Veiligheidsprogramma zijn alle spoormedewerkers inclusief hun werkgevers:

  • Op de hoogte van de risico’s en regels (Life Saving Rules) en ARBO gerelateerde richtlijnen van werken op-, aan- en bij het spoor.
  • Aantoonbaar competent en ‘legaal’ aan het werk door registratie van certificaten en de daaraan gekoppelde bevoegdheden/functie binnen het spoor.
  • In staat elkaar aan te spreken en op de hoogte van sancties na overtreding van de regels;
  • Onderdeel van een veilige werkomgeving omdat na meerdere overtredingen van de regels en richtlijnen, medewerkers worden uitgesloten van het werken voor de spoor-infrabeheerder.

Digitaal veiligheidssysteem
Achter het DVP zit een geavanceerd digitaal systeem dat gebruikt wordt voor de persoonsgebonden registratie van certificeringen, trainingen en toetsen maar ook de bouwplaatsen waar je aan het werk bent (geweest) en de rusttijden die je tijdens je werkzaamheden hebt aangehouden. Leidinggevenden en veiligheidsmedewerkers hebben toegang tot jouw persoonlijke DVP-omgeving. Zo kunnen ze eenvoudig zien wie er op of bij een bepaald spoor aan de slag is en of deze persoon hiervoor de juiste bevoegdheden heeft. De DVP database wordt ook gebruikt om overtredingen van Life Saving Rules te registreren op naam van de overtreder. Een overtreding wordt doorgezet naar de werkgever, die hoor en wederhoor toepast en kan sanctioneren. Overtredingen en sancties zijn net als het DVP persoonsgebonden vervallen dus niet als je van werkgever of opdrachtgever wisselt.