Betekent het nieuwe DVP-leerprogramma dat de kosten met een factor 3,5 toenemen?

Gerekend over een periode van vijf jaar, is dit juist. Maar de definitieve kosten kunnen nog iets afwijken wanneer het programma verder is ontwikkeld. Naar onze mening loont het investeren in veilig werken en verdienen bedrijven dat na verloop van tijd terug.