De geldigheid van mijn DVP-certificaat – DVP 1.0 – loopt binnenkort af. Moet ik dan altijd de training “Spoor jij wel” volgen?

Toelichting bij de vraag. Ik heb de DVP-starterscursus enkele jaren terug gedaan. Daarvan loopt het certificaat dit jaar af. Mijn werkgever heeft trede 4 of 5 op de veiligheidsladder. Krijgen we dan vrijstelling voor de training “Spoor jij wel”?

Antwoord
Nee. Na de initiële DVP-cursus (DVP 1.0) is het verplicht de veiligheidstraining “Spoor jij wel” (vaak ook aangeduid als DVP 2.0) te volgen om het certificaat te verlengen. Dat staat los van de trede op de veiligheidsladder/Safety Culture Ladder van de NEN.

De speciale regeling voor bedrijven met de trede 4 of 5 van de veiligheidsladder is uitsluitend van toepassing op mensen van wie het certificaat in 2022 en 2023 afloopt en die de training “Spoor jij wel” al eerder hebben gevolgd.