Dienen leveranciers ook een DVP-pas te bezitten?

Print item

Ja, iedereen die in één of meer van onderstaande doelgroepen valt, dient in het bezit te zijn van het Digitaal Veiligheidspaspoort.

  • Trein: iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in gevarenzone A, nabijheidszone B of op een bouwplaats van ProRail.
  • Metro: iedereen die zich op de metrobaan begeeft (uitgezonderd: bestuurders die hun railvoertuig kortstondig moeten verlaten en overheidshulpdiensten) en iedereen die op het metroperron werkzaamheden met een vhp-metro uitvoert.
  • Tram: iedereen die werkzaamheden verricht als veiligheidspersoon tram (vhp-tram).

 

Leveranciers hoeven géén DVP-pas te bezitten indien zij laden en lossen op bouwplaatsen van ProRail: parkeerplaatsen, kantoorlocaties, los- en laadplaatsen, afbouw van winkels et cetera. Zij vallen hier per definitie buiten.

 

Bezoek je de werkgebieden trein en metro slechts incidenteel (minder dan tien keer per jaar), dan kun je toegang verkrijgen met een dagpas.

Categorised in:

Dienen leveranciers ook een DVP-pas te bezitten?

Ja, iedereen die in één of meer van onderstaande doelgroepen valt, dient in het bezit te zijn van het Digitaal Veiligheidspaspoort.

  • Trein: iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in gevarenzone A, nabijheidszone B of op een bouwplaats van ProRail.
  • Metro: iedereen die zich op de metrobaan begeeft (uitgezonderd: bestuurders die hun railvoertuig kortstondig moeten verlaten en overheidshulpdiensten) en iedereen die op het metroperron werkzaamheden met een vhp-metro uitvoert.
  • Tram: iedereen die werkzaamheden verricht als veiligheidspersoon tram (vhp-tram).

 

Leveranciers hoeven géén DVP-pas te bezitten indien zij laden en lossen op bouwplaatsen van ProRail: parkeerplaatsen, kantoorlocaties, los- en laadplaatsen, afbouw van winkels et cetera. Zij vallen hier per definitie buiten.

 

Bezoek je de werkgebieden trein en metro slechts incidenteel (minder dan tien keer per jaar), dan kun je toegang verkrijgen met een dagpas.