Een DVP is verplicht voor alle spoor- en metrolijnen? Is het relevant of dit spoor in beheer is bij ProRail?

Zowel de infrabeheerder ProRail als de regionale vervoer- en railinfrabedrijven GVB (regio Amsterdam), HTM (regio Den Haag/Zoetermeer) en RET (regio Rotterdam) hebben een DVP-plicht ingesteld op de terreinen waarvoor zij zich verantwoordelijk achten op het gebied van veilig werken.