Hoe gaat railAlert om met de bescherming van persoonsgegevens?

Voor het uitgeven en het gebruik van het DVP worden persoonsgegevens gebruikt. railAlert vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan waardoor de privacy van betrokkenen gewaarborgd blijft.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een speciale privacyverklaring opgesteld voor de betrokkenen van het DVP-programma. In deze privacyverklaring is het volgende te vinden:

  • hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd
  • de grondslag waarop de gegevensverwerking plaatsvindt
  • de rechten die een betrokkene heeft en de wijze waarop deze uitgeoefend kunnen worden

Gebruik onderstaande link (pdf) om de privacyverklaring van railAlert te downloaden. Voor vragen hierover kun je contact opnemen via privacy@railalert.nl.