Hoe is geregeld dat de Toetsingscommissie eerlijk werkt?

Print item

De afwijkingen die door de Toetsingscommissie moeten worden beoordeeld, zijn geanonimiseerd (dus zonder naam en werkgever) en bevatten geen historie van eventuele eerdere overtredingen. Het beoordelen wordt dus gedaan puur op basis van de beschreven afwijking. Jouw naam, het bedrijf waar je werkt en eventuele eerdere overtredingen zijn niet zichtbaar voor de Toetsingscommissie.

  Iedere afwijking wordt door drie verschillende personen, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld. Als de Toetsingscommissie niet direct tot een unaniem oordeel komt, dan volgt de afhandeling door de coördinator veiligheidsinspecteurs (CVIR) om tot een gemeenschappelijk oordeel te komen.

 

Je werkgever kan in overleg met jou binnen zeven dagen bezwaar aantekenen tegen het oordeel van de Toetsingscommissie.

Categorised in:

Hoe is geregeld dat de Toetsingscommissie eerlijk werkt?

De afwijkingen die door de Toetsingscommissie moeten worden beoordeeld, zijn geanonimiseerd (dus zonder naam en werkgever) en bevatten geen historie van eventuele eerdere overtredingen. Het beoordelen wordt dus gedaan puur op basis van de beschreven afwijking. Jouw naam, het bedrijf waar je werkt en eventuele eerdere overtredingen zijn niet zichtbaar voor de Toetsingscommissie.

  Iedere afwijking wordt door drie verschillende personen, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld. Als de Toetsingscommissie niet direct tot een unaniem oordeel komt, dan volgt de afhandeling door de coördinator veiligheidsinspecteurs (CVIR) om tot een gemeenschappelijk oordeel te komen.

 

Je werkgever kan in overleg met jou binnen zeven dagen bezwaar aantekenen tegen het oordeel van de Toetsingscommissie.