Hoe kan ik bezwaar aantekenen of beroep indienen?

Print item

Wil je bezwaar aantekenen tegen de uitslag van een toetsing van een geconstateerde afwijking van een Life Saving Rule? Of wil je beroep indienen tegen de gevolgde procedure na en naar aanleiding van een veiligheidsinspectie? In het  Reglement Bezwaar en Beroep (pdf) vind je een toelichting op de momenten en de manier waarop dat kan.

Categorised in:

Hoe kan ik bezwaar aantekenen of beroep indienen?

Wil je bezwaar aantekenen tegen de uitslag van een toetsing van een geconstateerde afwijking van een Life Saving Rule? Of wil je beroep indienen tegen de gevolgde procedure na en naar aanleiding van een veiligheidsinspectie? In het  Reglement Bezwaar en Beroep (pdf) vind je een toelichting op de momenten en de manier waarop dat kan.