Hoe kan ik een DVP-pas krijgen?


Voor het verkrijgen van het Digitaal Veiligheidspaspoort heb je twee personen nodig:

  • de contactpersoon voor Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) bij actie 1
  • de key-user van het DVP-systeem bij actie 2, (4) en 6

Deze twee rollen kunnen ook door dezelfde persoon worden ingevuld. Bijvoorbeeld als je zzp’er bent: dan vervul je alle rollen zelf. Zeker bij grote bedrijven zullen het echter vaak verschillende personen zijn.

Je moet de volgende acties (laten) uitvoeren om een DVP-pas te krijgen.

  1. Actief deelnemen aan de veiligheidsbewustzijnstraining en/of slagen voor de toets(en) in een gecontroleerde omgeving. Kijk in deze beslisboom welke training en/of toets voor jou toepassing zijn. Let op: inschrijven via de contactpersoon voor BTC.
  2. Registreren van bedrijfs-, persoons- en certificaatgegevens in de DVP-database. Neem contact op met de key-user.
  3. Activeren van het DVP-account.
  4. Uploaden van een pasfoto.
  5. Productie van de DVP-pas.
  6. Activeren van de DVP-pas.

Na de productie van de pas wordt deze verzonden naar de key-user van de werkgever. Wie key-user is van jouw organisatie, kun je vinden door naar de overzichtspagina te navigeren via het groene menu aan de linkerzijde van de portal. Op de overzichtspagina vind je aan de rechterzijde de bedrijfsgegevens en het e-mailadres van de key-user. Deze persoon zorgt voor activatie en verstrekking van de DVP-pas.