Hoe lang krijgen wij als bedrijf dispensatie als we trede 4 of 5 zijn van de veiligheidsladder?

Print item

Bedrijven* die op de peildatum van 1 november 2022 voor trede 4 of 5 van de Safety Culture Ladder gecertificeerd waren, kregen voor hun werknemers die ‘Spoor jij wel?’ hebben gevolgd en van wie de hercertificering voor 31 december 2023 afloopt een jaar dispensatie. Per 1 januari 2024 is deze dispensatieregeling gestopt.

Voorbeeld: Een medewerker heeft de veiligheidstraining “Spoor jij wel?” gevolgd en zijn/haar certificaat liep af op 1 juli 2023. Hij/ zij werkt voor een bedrijf dat op 1 november 2022 gecertificeerd was op trede 4. Deze medewerker heeft tot 1 juli 2024 dispensatie gekregen.

 

*ZZP-ers zijn voor de wet bedrijven en moeten daarom zelfstandig gecertificeerd zijn voor de Safety Culture Ladder. Op hen is de dispensatieregel niet van toepassing indien zij geen trede 4 of 5 van SCL gecertificeerd zijn ook al zijn zij aangesloten/gedetacheerd of werken voor een bedrijf die wel op trede 4 of 5 gecertificeerd is. Voor hercertificering moeten deze ZZP-ers zich zelfstandig opgeven voor het volgen van bouwstenen.

Hoe lang krijgen wij als bedrijf dispensatie als we trede 4 of 5 zijn van de veiligheidsladder?

Bedrijven* die op de peildatum van 1 november 2022 voor trede 4 of 5 van de Safety Culture Ladder gecertificeerd waren, kregen voor hun werknemers die ‘Spoor jij wel?’ hebben gevolgd en van wie de hercertificering voor 31 december 2023 afloopt een jaar dispensatie. Per 1 januari 2024 is deze dispensatieregeling gestopt.

Voorbeeld: Een medewerker heeft de veiligheidstraining “Spoor jij wel?” gevolgd en zijn/haar certificaat liep af op 1 juli 2023. Hij/ zij werkt voor een bedrijf dat op 1 november 2022 gecertificeerd was op trede 4. Deze medewerker heeft tot 1 juli 2024 dispensatie gekregen.

 

*ZZP-ers zijn voor de wet bedrijven en moeten daarom zelfstandig gecertificeerd zijn voor de Safety Culture Ladder. Op hen is de dispensatieregel niet van toepassing indien zij geen trede 4 of 5 van SCL gecertificeerd zijn ook al zijn zij aangesloten/gedetacheerd of werken voor een bedrijf die wel op trede 4 of 5 gecertificeerd is. Voor hercertificering moeten deze ZZP-ers zich zelfstandig opgeven voor het volgen van bouwstenen.