Hoe lang krijgen wij als bedrijf dispensatie als we trede 4 of 5 zijn van de veiligheidsladder?

Bedrijven die op de peildatum van 1 november 2021 voor trede 4 of 5 van de Safety Culture Ladder (de vroegere veiligheidsladder) gecertificeerd zijn, krijgen voor hun werknemer van wie het tweede –  is dus het verlengde (hercertificering) – DVP-certificaat afloopt een jaar dispensatie. Voorbeeld: heeft iemand de veiligheidstraining “Spoor jij wel” gevolgd en loopt dit certificaat bijvoorbeeld af op 1 maart 2022, dan krijgt deze werknemer dispensatie tot 1 maart 2023. Als het bedrijf op 1 november 2022 nog steeds op deze trede van de veiligheidsladder staat, krijgt de medewerker van dit trede 4/5-bedrijf opnieuw een jaar dispensatie en wel tot 1 maart 2024.

De dispensatie geldt niet voor de certificaten Veiligheid en Toegang Op het Spoor (trein) en Veiligheid en Toegang op de Metrobaan die in 2022 of daarna aflopen. De vervolgtraining die  dan in beide gevallen gevolgd moet worden is  “Spoor jij wel”. Daarmee is het DVP nog maar een jaar geldig.

De key users van deze trede 4- of trede 5-bedrijven hoeven niets te doen om die dispensatie van een jaar mogelijk te maken. Dit gaat automatisch. Controleer eventueel bij Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) of het bedrijf in kwestie ook met die veiligheidstrede bij BTC bekend staat. Deze vraag kan ook gesteld worden aan de DVP-Helpdesk: 033-467 47 27 of e-mail: info@railcenter.nl