Hoe oud moet iemand zijn om een digitaal veiligheidspaspoort te behalen en te gebruiken?

Print item

Jeugdigen van zestien jaar en ouder mogen met een digitaal veiligheidspaspoort aan het werk op en rond het spoor. Daarbij gelden wel beperkingen, zoals die door de Arbowet zijn voorgeschreven. Zo is direct toezicht op jeugdigen van zestien en zeventien jaar verplicht als er sprake is van gevaarlijke omstandigheden (bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen, aanrijd- en/of elektrocutiegevaar). Daarnaast bestaan er beperkingen waar het gaat om het aantal inzetbare werkuren per week en nachtdiensten. Over de inzet van jeugdigen, al dan niet in combinatie met een opleiding en stage, is meer informatie is te vinden op de website van Bouwend Nederland of bij de wetten en regeling (overheid).

 

Voor de zogeheten NVW-taken – veiligheidsfuncties – geldt de minimumleeftijd van achttien jaar.

Categorised in:

Hoe oud moet iemand zijn om een digitaal veiligheidspaspoort te behalen en te gebruiken?

Jeugdigen van zestien jaar en ouder mogen met een digitaal veiligheidspaspoort aan het werk op en rond het spoor. Daarbij gelden wel beperkingen, zoals die door de Arbowet zijn voorgeschreven. Zo is direct toezicht op jeugdigen van zestien en zeventien jaar verplicht als er sprake is van gevaarlijke omstandigheden (bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen, aanrijd- en/of elektrocutiegevaar). Daarnaast bestaan er beperkingen waar het gaat om het aantal inzetbare werkuren per week en nachtdiensten. Over de inzet van jeugdigen, al dan niet in combinatie met een opleiding en stage, is meer informatie is te vinden op de website van Bouwend Nederland of bij de wetten en regeling (overheid).

 

Voor de zogeheten NVW-taken – veiligheidsfuncties – geldt de minimumleeftijd van achttien jaar.