Komen er andere bouwstenen voor trein en metro oftewel heavy en light rail?

De bouwstenen kennen in principe geen onderscheid tussen de domeinen/werkgebieden trein (soms ook heavy rail genoemd) en metro en tram (soms ook aangeduid met light rail). Het is voldoende om één bouwsteen per jaar te halen, ongeacht het DVP-domein of -werkterrrein.