Moeten wij als werkgever in het nieuwe DVP-leerprogramma zelf in de gaten houden wanneer een DVP-certificaat verloopt?

Het wordt vanaf februari 2022 eenvoudiger om zelf het verlopen van de geldigheid van certificaten in de gaten houden. Bij het scannen van de DVP-pas wordt de DVP-pashouder op het verlopen van de geldigheid van een of meer certificaten geattendeerd. Dat gebeurt twaalf weken voor het verlopen van de geldigheid, tot zes weken na afloop hiervan. Toch blijft het de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om zich tijdig in te schrijven voor trainingen.