Ontvangen bedrijven automatisch een bericht en een oproep voor de veiligheidstraining?

Bij het scannen van de DVP-pas attenderen we de DVP-pashouder twaalf weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum tot zes weken na het verlopen van de geldigheidsdatum erop dat een certificaat verloopt. Daarnaast richten we een signaalfunctie in. Het DVP-portal verstuurt dan een signaal naar de medewerker. Echter, het is de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever om tijdig in te schrijven.