Voor wie is het Digitaal Veiligheidspaspoort NIET verplicht?

Print item

Onderstaande groepen hebben geen digitaal veiligheidspaspoort nodig.

 

Reizigers
Reizigers bevinden zich niet in opdracht van een railinfrastructuurbeheerder (ProRail, RET, HTM, GVB, Provincie Utrecht/Regiotram Utrecht) in een spoorse omgeving. Zij kunnen niet als ‘medewerkers’ worden beschouwd. Reizigers vallen dan ook buiten de doelgroep die verplicht is het Digitaal Veiligheidspaspoort te bezitten.

Vervoerders
Voor goederenvervoerders en vervoerders van reizigers, zoals NS Reizigers en bestuurders van metro’s en trams, is het bezitten van een Digitaal Veiligheidspaspoort geen vereiste.

Overheidsinspecteurs/hulpdiensten
Ambtenaren van  de overheidsdiensten – waaronder inspecties (ook van gemeenten) – hoeven geen DVP te hebben. Dat geldt ook voor politie, brandweer, ambulances en andere hulpdiensten. Door wettelijke regelingen zijn deze mensen vrijgesteld van de DVP-plicht. 

Geen contractrelatie met ProRail
Niet alle werkzaamheden in zone A en B van het hoofdspoor zijn in opdracht van ProRail. Organisaties zoals nutsbedrijven kunnen bij ProRail een vergunning aanvragen en een ontheffing krijgen voor het hebben van een DVP-pas. ProRail voorziet de aanvrager van een document dat ondertekend is door de directeur Projecten ProRail en de veiligheidsmanager. Daarmee kun je aantonen dat er een ontheffing van de DVP-plicht is voor de desbetreffende locatie/werkzaamheden.
Voor de DVP-plicht op de metrobaan en de trambaan kun je geen ontheffing aanvragen.

Gast op een metrobaan of spoorwegterrein
Voor personen die incidenteel (minder dan tien keer per jaar) op de metrobaan of in het spoor in zone A, B of op een bouwplaats komen (bijvoorbeeld leveranciers, hoogwaardigheidsbekleders, journalisten, studenten of burgers tijdens een open dag), is in overeenstemming met de spoorbranche een dagpasprocedure ontwikkeld. Deze personen hoeven niet de veiligheidsbewustzijnstrainingen te volgen, maar kunnen op deze manier wel veilig een metrobaan of spoorwegterrein betreden. Meer informatie over de dagpas.

Werkers aan de trambaan
Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de trambaan is vooralsnog alleen de veiligheidspersoon tram verplicht (vhp-tram) om een DVP-pas te hebben. Alle overige medewerkers zijn voorlopig niet verplicht om een DVP-pas te hebben.

Categorised in: ,

Voor wie is het Digitaal Veiligheidspaspoort NIET verplicht?

Onderstaande groepen hebben geen digitaal veiligheidspaspoort nodig.

 

Reizigers
Reizigers bevinden zich niet in opdracht van een railinfrastructuurbeheerder (ProRail, RET, HTM, GVB, Provincie Utrecht/Regiotram Utrecht) in een spoorse omgeving. Zij kunnen niet als ‘medewerkers’ worden beschouwd. Reizigers vallen dan ook buiten de doelgroep die verplicht is het Digitaal Veiligheidspaspoort te bezitten.

Vervoerders
Voor goederenvervoerders en vervoerders van reizigers, zoals NS Reizigers en bestuurders van metro’s en trams, is het bezitten van een Digitaal Veiligheidspaspoort geen vereiste.

Overheidsinspecteurs/hulpdiensten
Ambtenaren van  de overheidsdiensten – waaronder inspecties (ook van gemeenten) – hoeven geen DVP te hebben. Dat geldt ook voor politie, brandweer, ambulances en andere hulpdiensten. Door wettelijke regelingen zijn deze mensen vrijgesteld van de DVP-plicht. 

Geen contractrelatie met ProRail
Niet alle werkzaamheden in zone A en B van het hoofdspoor zijn in opdracht van ProRail. Organisaties zoals nutsbedrijven kunnen bij ProRail een vergunning aanvragen en een ontheffing krijgen voor het hebben van een DVP-pas. ProRail voorziet de aanvrager van een document dat ondertekend is door de directeur Projecten ProRail en de veiligheidsmanager. Daarmee kun je aantonen dat er een ontheffing van de DVP-plicht is voor de desbetreffende locatie/werkzaamheden.
Voor de DVP-plicht op de metrobaan en de trambaan kun je geen ontheffing aanvragen.

Gast op een metrobaan of spoorwegterrein
Voor personen die incidenteel (minder dan tien keer per jaar) op de metrobaan of in het spoor in zone A, B of op een bouwplaats komen (bijvoorbeeld leveranciers, hoogwaardigheidsbekleders, journalisten, studenten of burgers tijdens een open dag), is in overeenstemming met de spoorbranche een dagpasprocedure ontwikkeld. Deze personen hoeven niet de veiligheidsbewustzijnstrainingen te volgen, maar kunnen op deze manier wel veilig een metrobaan of spoorwegterrein betreden. Meer informatie over de dagpas.

Werkers aan de trambaan
Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de trambaan is vooralsnog alleen de veiligheidspersoon tram verplicht (vhp-tram) om een DVP-pas te hebben. Alle overige medewerkers zijn voorlopig niet verplicht om een DVP-pas te hebben.