Wanneer starten de veiligheidsinspecties?

De uitvoering van veiligheidsinspecties is vanaf 2017 volledig operationeel in het werkgebied trein. Dat betekent dat alle geconstateerde afwijkingen worden beoordeeld door de Toetsingscommissie en dat de vaststelling van een overtreding van een Life Saving Rule wordt geregistreerd.

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.