Wat doen de veiligheidsinspecteurs van railAlert?

Print item

De veiligheidsinspecteurs van railAlert (VIR’s) observeren de naleving van de Life Saving Rules (LSR),  de Arbocatalogus voor de Railinfra en het Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW Trein) tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Indien zij waarnemen dat iemand afwijkt van een Life Saving Rules, dan zullen zij vragen naar de reden daarvoor en dit registreren in het DVP-systeem. De Toetsingscommissie zal daarna zorgvuldig beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een overtreding van een Life Saving Rules.

 

De veiligheidsinpecteurs van railAlert kunnen ook andere onveilige situaties melden in hun observatierapport. De veiligheidsinpecteur van railAlert is alleen bevoegd/verplicht om onveilige situaties te melden, maar kan het werk niet stilleggen. Dat is aan de verantwoordelijke persoon met een veiligheidstaak op de locatie.

Categorised in:

Wat doen de veiligheidsinspecteurs van railAlert?

De veiligheidsinspecteurs van railAlert (VIR’s) observeren de naleving van de Life Saving Rules (LSR),  de Arbocatalogus voor de Railinfra en het Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW Trein) tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Indien zij waarnemen dat iemand afwijkt van een Life Saving Rules, dan zullen zij vragen naar de reden daarvoor en dit registreren in het DVP-systeem. De Toetsingscommissie zal daarna zorgvuldig beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een overtreding van een Life Saving Rules.

 

De veiligheidsinpecteurs van railAlert kunnen ook andere onveilige situaties melden in hun observatierapport. De veiligheidsinpecteur van railAlert is alleen bevoegd/verplicht om onveilige situaties te melden, maar kan het werk niet stilleggen. Dat is aan de verantwoordelijke persoon met een veiligheidstaak op de locatie.