Wat is een Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV)?

De persoon die als Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) is geregistreerd, ontvangt en draagt zorg voor de juiste afhandeling van alle door veiligheidsinspecteurs van railAlert  geconstateerde afwijkingen die betrekking hebben op personen uit de eigen organisatie. Dit betekent dat de BvV privacygevoelige informatie onder ogen krijgt en hiermee moet kunnen en mogen omgaan.