Wat gebeurt er als een railAlert-certificaat verloopt?

Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) stuurt eens per kwartaal een overzicht van de railAlert-certificaten die komend jaar verlopen aan de contactpersoon van jouw organisatie. Deze contactpersoon kan ook altijd zelf in het klantportaal van BTC kijken naar de einddatum van certificaten.
De DVP-portal verzendt géén signalen over aflopende kwalificaties/certificaten. Je ziet hier wel de einddatum van de geldigheid van je certificaten.

Je kunt je maximaal één jaar voor het verstrijken van de geldigheid van je certificaten aanmelden voor hercertificering. Ga daarvoor naar de beslisboom op de website van Railcenter en kies voor ‘DVP verlengen’. Als je certificaten langer dan één jaar zijn verlopen, kies dan voor ‘DVP behalen’ in plaats van ‘DVP verlengen’ bij het invullen van de beslisboom.

Voor alle duidelijkheid: als je certificaten zijn verlopen, dan heb je geen toegang meer tot het werkgebied.