Wat gebeurt er als een veiligheidsinspecteur waarneemt dat ik afwijk van een Life Saving Rule?

Print item

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kan een veiligheidsinspecteur van railAlert (VIR) constateren dat je een Life Saving Rule niet naleeft. De veiligheidsinspecteur van railAlert zal met jou op coachende wijze in gesprek gaan en de afwijking uitleggen met als doel jouw veiligheidsbewustzijn te verhogen. Hij zal ook altijd vragen waarom jij van de Life Saving Rules afwijkt en dit registreren in het DVP-systeem na het scannen van jouw DVP-pas.

De key user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) van jouw werkgever ontvangt een bevestiging van deze registratie. Als er geen behandelaar is aangewezen binnen jouw bedrijf, dan loopt de communicatie via de mandaatbeheerder. We gaan ervan uit dat er vervolgens vanuit goed werkgeverschap hoor en wederhoor plaatsvindt tussen jou en de behandelaar . Op basis daarvan krijgen jullie de mogelijkheid om binnen tien dagen jullie zienswijze in te brengen. Deze communicatie loopt via het DVP-systeem. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het e-mailadres van de key-user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) van je werkgever dat in het DVP-systeem staat. 

De afwijking van de LSR, jouw reden daarvoor en de zienswijze die jullie eventueel hebben ingebracht, worden voorgelegd aan de Toetsingscommissie van railAlert. In deze commissie zitten ervaren collega’s uit de spoorbranche. Zij stellen vast of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding. railAlert analyseert de overtredingen en de redenen daarvoor en helpt de spoorbranche zo om steeds veiliger te werken.

Na vaststelling van een overtreding wordt de BbV van je werkgever geïnformeerd. Je werkgever hanteert de richtlijnen van jouw eigen bedrijf bij het opleggen van een eventuele sanctie. Je werkgever heeft de plicht om aan de railinfrastructuurbeheerder te melden welke sanctie hij heeft opgelegd.

 

Jullie hebben zeven dagen bedenktijd om eventueel bezwaar aan te tekenen. Een eventueel bezwaar wordt in behandeling genomen door de Coördinator VIR. Bij een blijvende overtreding wordt deze doorgestuurd naar de Sanctioneringscommissie. Deze Sanctioneringscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de railinfrastructuurbeheerders. Het proces en de bevoegdheden van de Sanctioneringscommissie vallen buiten het mandaat van de Stichting railAlert. De Sanctioneringscommissie kan een sanctie aan jou (de pashouder) en/of het bedrijf toewijzen, op basis van de zwaarte van de overtreding en de recidive. De sanctie wordt per brief kenbaar gemaakt aan jou en aan je werkgever. Je werkgever heeft zeven dagen de tijd om een beklag bij de railinfrastructuurbeheerder in te dienen.

 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 

Wat gebeurt er als een veiligheidsinspecteur waarneemt dat ik afwijk van een Life Saving Rule?

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kan een veiligheidsinspecteur van railAlert (VIR) constateren dat je een Life Saving Rule niet naleeft. De veiligheidsinspecteur van railAlert zal met jou op coachende wijze in gesprek gaan en de afwijking uitleggen met als doel jouw veiligheidsbewustzijn te verhogen. Hij zal ook altijd vragen waarom jij van de Life Saving Rules afwijkt en dit registreren in het DVP-systeem na het scannen van jouw DVP-pas.

De key user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) van jouw werkgever ontvangt een bevestiging van deze registratie. Als er geen behandelaar is aangewezen binnen jouw bedrijf, dan loopt de communicatie via de mandaatbeheerder. We gaan ervan uit dat er vervolgens vanuit goed werkgeverschap hoor en wederhoor plaatsvindt tussen jou en de behandelaar . Op basis daarvan krijgen jullie de mogelijkheid om binnen tien dagen jullie zienswijze in te brengen. Deze communicatie loopt via het DVP-systeem. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het e-mailadres van de key-user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) van je werkgever dat in het DVP-systeem staat. 

De afwijking van de LSR, jouw reden daarvoor en de zienswijze die jullie eventueel hebben ingebracht, worden voorgelegd aan de Toetsingscommissie van railAlert. In deze commissie zitten ervaren collega’s uit de spoorbranche. Zij stellen vast of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding. railAlert analyseert de overtredingen en de redenen daarvoor en helpt de spoorbranche zo om steeds veiliger te werken.

Na vaststelling van een overtreding wordt de BbV van je werkgever geïnformeerd. Je werkgever hanteert de richtlijnen van jouw eigen bedrijf bij het opleggen van een eventuele sanctie. Je werkgever heeft de plicht om aan de railinfrastructuurbeheerder te melden welke sanctie hij heeft opgelegd.

 

Jullie hebben zeven dagen bedenktijd om eventueel bezwaar aan te tekenen. Een eventueel bezwaar wordt in behandeling genomen door de Coördinator VIR. Bij een blijvende overtreding wordt deze doorgestuurd naar de Sanctioneringscommissie. Deze Sanctioneringscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de railinfrastructuurbeheerders. Het proces en de bevoegdheden van de Sanctioneringscommissie vallen buiten het mandaat van de Stichting railAlert. De Sanctioneringscommissie kan een sanctie aan jou (de pashouder) en/of het bedrijf toewijzen, op basis van de zwaarte van de overtreding en de recidive. De sanctie wordt per brief kenbaar gemaakt aan jou en aan je werkgever. Je werkgever heeft zeven dagen de tijd om een beklag bij de railinfrastructuurbeheerder in te dienen.

 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.