Wat gebeurt er met de resultaten van veiligheidsinspecties?

Print item

Communicatie via de Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties
Vanaf het moment dat een veiligheidsinspectie heeft plaatsgevonden, loopt alle communicatie via de key user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV). Hij of zij bespreekt de communicatie met de pashouder. Als jouw werkgever geen BbV heeft aangewezen, dan loopt de communicatie via de Mandaatbeheerder.

Geconstateerde afwijkingen van de Life Saving Rules en vastgestelde overtredingen worden vastgelegd in de DVP-database. Key users met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) hebben hier inzage in. Als er geen behandelaar is aangewezen, dan heeft de mandaatbeheerder hier inzage in. De Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties of de mandaatbeheerder)kan ook zien of er sprake is van een sanctie. Welke sanctie is opgelegd, wordt niet geregistreerd.

Toegang geweigerd
Bij het scannen van de DVP-pas kan (afhankelijk van de opgelegde sanctie) zichtbaar zijn dat een pashouder geen toegang heeft tot het werkgebied. De reden waarom is bij het scannen niet zichtbaar, omdat er verschillende redenen kunnen zijn. Je kunt namelijk ook een rood scherm krijgen als bijvoorbeeld je certificaat is verlopen of als je een nieuwe werkgever hebt die nog niet in de DVP-portal staat geregistreerd.

Als je (tijdelijk) geen toegang hebt tot een werkgebied, kun je nog wel inloggen in de DVP-portal. Door de veiligheidsinspecteur geconstateerde afwijkingen worden niet bij de pashouder getoond in de DVP-portal. Pas wanneer de Toetsingscommissie een geconstateerde afwijking in jouw geval heeft beoordeeld als een overtreding, kun je in de DVP-portal zien dat je daarover een brief hebt ontvangen. Ook andere oorzaken van een rood scherm (zoals een verlopen certificaat of een ontbrekende werkgever) zijn zichtbaar in de DVP-portal.

Rapportage aan de branche
railAlert rapporteert de geanonimiseerde resultaten van veiligheidsinspecties aan de branche. railAlert voert ook analyses uit en doet eventueel aanbevelingen voor verbetermaatregelen. De rapportages kunnen aangepast worden op basis van de wensen uit de branche. railAlert zal ook periodiek informatiebijeenkomsten organiseren in de verschillende regio’s, om met medewerkers van bedrijven uit de branche in gesprek te gaan over de resultaten van inspecties en om vragen te beantwoorden.

Categorised in:

Wat gebeurt er met de resultaten van veiligheidsinspecties?

Communicatie via de Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties
Vanaf het moment dat een veiligheidsinspectie heeft plaatsgevonden, loopt alle communicatie via de key user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV). Hij of zij bespreekt de communicatie met de pashouder. Als jouw werkgever geen BbV heeft aangewezen, dan loopt de communicatie via de Mandaatbeheerder.

Geconstateerde afwijkingen van de Life Saving Rules en vastgestelde overtredingen worden vastgelegd in de DVP-database. Key users met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) hebben hier inzage in. Als er geen behandelaar is aangewezen, dan heeft de mandaatbeheerder hier inzage in. De Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties of de mandaatbeheerder)kan ook zien of er sprake is van een sanctie. Welke sanctie is opgelegd, wordt niet geregistreerd.

Toegang geweigerd
Bij het scannen van de DVP-pas kan (afhankelijk van de opgelegde sanctie) zichtbaar zijn dat een pashouder geen toegang heeft tot het werkgebied. De reden waarom is bij het scannen niet zichtbaar, omdat er verschillende redenen kunnen zijn. Je kunt namelijk ook een rood scherm krijgen als bijvoorbeeld je certificaat is verlopen of als je een nieuwe werkgever hebt die nog niet in de DVP-portal staat geregistreerd.

Als je (tijdelijk) geen toegang hebt tot een werkgebied, kun je nog wel inloggen in de DVP-portal. Door de veiligheidsinspecteur geconstateerde afwijkingen worden niet bij de pashouder getoond in de DVP-portal. Pas wanneer de Toetsingscommissie een geconstateerde afwijking in jouw geval heeft beoordeeld als een overtreding, kun je in de DVP-portal zien dat je daarover een brief hebt ontvangen. Ook andere oorzaken van een rood scherm (zoals een verlopen certificaat of een ontbrekende werkgever) zijn zichtbaar in de DVP-portal.

Rapportage aan de branche
railAlert rapporteert de geanonimiseerde resultaten van veiligheidsinspecties aan de branche. railAlert voert ook analyses uit en doet eventueel aanbevelingen voor verbetermaatregelen. De rapportages kunnen aangepast worden op basis van de wensen uit de branche. railAlert zal ook periodiek informatiebijeenkomsten organiseren in de verschillende regio’s, om met medewerkers van bedrijven uit de branche in gesprek te gaan over de resultaten van inspecties en om vragen te beantwoorden.