Wat houdt de veiligheidsbewustzijnstraining in?

Doelgroep

  • Trein: iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in gevarenzone A, nabijheidszone B of op een bouwplaats van ProRail
  • Metro: iedereen die zich op de metrobaan begeeft (uitgezonderd: bestuurders die hun railvoertuig kortstondig moeten verlaten en overheidshulpdiensten) + iedereen die op het metroperron werkzaamheden met een vhp-metro uitvoert

Voor het werkgebied tram is de veiligheidsbewustzijnstraining vooralsnog niet verplicht. Daar volstaat voorlopig het certificaat vhp-tram voor medewerkers die als veiligheidspersoon tram worden gesteld voor het verkrijgen of behouden van een DVP.

Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort
In deze initiële veiligheidsbewustzijnstraining staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn centraal. Je gaat in discussie over herkenbare veiligheidsdilemma’s in het werkgebied trein en legt de link met de negen Life Saving Rules. De inhoud van de e-learning (VTOS) en (veranderde) NVW-regels komen niet aan de orde.

Veiligheidsbewustzijnstraining Metro
In deze initiële veiligheidsbewustzijnstraining staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn centraal. Je gaat in discussie over herkenbare veiligheidsdilemma’s in het werkgebied metro en legt de link met de negen Life Saving Rules. De inhoud van de e-learning (VTOM) en (veranderde) NVW-regels komen niet aan de orde.

Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel’
Als je gaat hercertificeren, ga je de Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel’ volgen. In deze training sta je stil bij herkenbare en soms zelfs confronterende praktijksituaties, de valkuilen die je daarbij tegenkomt en wat jij kunt doen om de veiligheid te verbeteren. Deze veiligheidsbewustzijnstraining is meer persoonlijk en vereist een actieve houding van alle deelnemers.

Duur
De veiligheidsbewustzijnstraining duurt een dagdeel (een ochtend of een middag).

Toets
Aansluitend op de veiligheidsbewustzijnstraining maak je de toets ‘Veiligheid en Toegang op het Spoor’ en/of de toets ‘Veiligheid en Toegang op de Metrobaan’. De toets dient altijd in een gecontroleerde omgeving succesvol te worden afgerond. Bij een onvoldoende resultaat kom je in aanmerking voor een herkansing. Klik hier voor meer informatie.  

Voorbereidingsopdracht
Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de veiligheidsbewustzijnstraining, ter voorbereiding op de toets, de e-learning voor jouw werkgebied volgt. Op de inhoud van de e-learning wordt in de veiligheidsbewustzijnstraining niet ingegaan.

Inschrijven
Schrijf je via deze beslisboom in voor de juiste veiligheidsbewustzijnstraining en/of toets.
Let op: inschrijven loopt via de contactpersoon van je organisatie.

DVP-pas
Actieve deelname aan de veiligheidsbewustzijnstraining en het slagen voor de toets zijn voorwaarden om in het bezit te komen of blijven van een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort.
Let op: voor het produceren van een DVP-pas zijn registratie van jouw persoons- en certificaatgegevens en het invoeren van jouw pasfoto in het DVP-systeem noodzakelijk.
Meer informatie over het aanvragen van de DVP-pas.