Wat is de rol van de railinfrastructuurbeheerder bij een veiligheidsinspectie?

Print item

Parallel aan de werkgever wordt ook de railinfrastructuurbeheerder waar de overtreding plaatsvond geïnformeerd door de Toetsingscommissie. De railinfrastructuurbeheerder heeft een eigen Sanctioneringscommissie die de casus als sluitstuk van het proces anoniem, maar wel met historie in behandeling neemt. Eerdere afwijkingen en overtredingen worden twee jaar meegenomen in het beoordelen van de casus. Na twee jaar worden deze niet meer meegenomen als recidive. Het proces en de bevoegdheden van de Sanctioneringscommissie vallen buiten het mandaat van de stichting railAlert.

  De Sanctioneringscommissie van de railinfrastructuurbeheerder kan besluiten geen verdere actie te ondernemen tot en met het (tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot de railinfrastructuur. Je werkgever wordt door de railinfrastructuurbeheerder schriftelijk geïnformeerd. Tegen de uitspraak kan bij de railinfrastructuurbeheerder binnen zeven dagen na de uitspraak beroep worden aangetekend.

 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Categorised in:

Wat is de rol van de railinfrastructuurbeheerder bij een veiligheidsinspectie?

Parallel aan de werkgever wordt ook de railinfrastructuurbeheerder waar de overtreding plaatsvond geïnformeerd door de Toetsingscommissie. De railinfrastructuurbeheerder heeft een eigen Sanctioneringscommissie die de casus als sluitstuk van het proces anoniem, maar wel met historie in behandeling neemt. Eerdere afwijkingen en overtredingen worden twee jaar meegenomen in het beoordelen van de casus. Na twee jaar worden deze niet meer meegenomen als recidive. Het proces en de bevoegdheden van de Sanctioneringscommissie vallen buiten het mandaat van de stichting railAlert.

  De Sanctioneringscommissie van de railinfrastructuurbeheerder kan besluiten geen verdere actie te ondernemen tot en met het (tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot de railinfrastructuur. Je werkgever wordt door de railinfrastructuurbeheerder schriftelijk geïnformeerd. Tegen de uitspraak kan bij de railinfrastructuurbeheerder binnen zeven dagen na de uitspraak beroep worden aangetekend.

 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.