Wat is een Uitschrijver dagpassen?

Print item

De persoon met de deeltaak Uitschrijver dagpassen verstrekt op verzoek en conform de daarvoor geldende regels dagpassen aan personen uit de eigen organisatie of op verzoek aan partijen waarmee het bedrijf een zakelijke relatie heeft (bijvoorbeeld onderaannemers). Een Uitschrijver dagpassen moet zelf in het bezit zijn van een DVP-pas met geldige certificaten voor het werkgebied waarvoor hij dagpassen uitschrijft.

Categorised in:

Wat is een Uitschrijver dagpassen?

De persoon met de deeltaak Uitschrijver dagpassen verstrekt op verzoek en conform de daarvoor geldende regels dagpassen aan personen uit de eigen organisatie of op verzoek aan partijen waarmee het bedrijf een zakelijke relatie heeft (bijvoorbeeld onderaannemers). Een Uitschrijver dagpassen moet zelf in het bezit zijn van een DVP-pas met geldige certificaten voor het werkgebied waarvoor hij dagpassen uitschrijft.