Wat is er in 2022 veranderd bij de trainingen en geldigheid van certificaten van het domein perron?

Print item

Sinds de introductie van het nieuwe DVP-programma op 1 januari 2022 voeren we gesprekken over de risico’s van het werken op het perron en de aansluiting van het DVP-programma hierop. Op korte termijn presenteren wij naar aanleiding van deze gesprekken een aangepast DVP-programma voor perrons. Deze aanpassing wordt nog vormgegeven en tot die tijd blijft het reguliere programma gehandhaafd.

Categorised in:

Wat is er in 2022 veranderd bij de trainingen en geldigheid van certificaten van het domein perron?

Sinds de introductie van het nieuwe DVP-programma op 1 januari 2022 voeren we gesprekken over de risico’s van het werken op het perron en de aansluiting van het DVP-programma hierop. Op korte termijn presenteren wij naar aanleiding van deze gesprekken een aangepast DVP-programma voor perrons. Deze aanpassing wordt nog vormgegeven en tot die tijd blijft het reguliere programma gehandhaafd.