Wat is het verschil tussen coachen, inspectie en handhaving?

Print item

Tot 2017 heeft railAlert voor het DVP veiligheidscoaches ingezet. Deze rol is nu (ook) belegd bij de bedrijven. Vanaf 2017 zet railAlert veiligheidsinspecteurs in. Het doel van coachen en inspecteren is wel hetzelfde gebleven: de veiligheid van werken aan de railinfrastructuur verder verbeteren.

 

Coach
Een coach is iemand die jou bij een afwijking ‘vaderlijk’ toespreekt en jou erop wijst het de volgende keer beter te doen, om je veiligheidsbewustzijn te verhogen. Zowel de veiligheidscoaches bij de bedrijven als de veiligheidsinspecteurs van railAlert vervullen deze rol.

Inspectie
Als een veiligheidsinspecteur van railAlert tijdens de uitvoering van werkzaamheden constateert dat iemand een Life Saving Rule niet naleeft, dan registreert hij daar een zogenaamde afwijking van. Deze afwijking gaat een gestandaardiseerd proces in waarin wordt getoetst of er sprake is van een overtreding en zo ja, of deze overtreding een sanctie tot gevolg heeft.

Handhaving
De veiligheidsinspecteurs zijn geen handhavers in de zin van de wet. Handhaven is voorbehouden aan organisaties als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een veiligheidsinspecteur van railAlert heeft daarom geen bevoegdheid om een werk stil te leggen.

Categorised in:

Wat is het verschil tussen coachen, inspectie en handhaving?

Tot 2017 heeft railAlert voor het DVP veiligheidscoaches ingezet. Deze rol is nu (ook) belegd bij de bedrijven. Vanaf 2017 zet railAlert veiligheidsinspecteurs in. Het doel van coachen en inspecteren is wel hetzelfde gebleven: de veiligheid van werken aan de railinfrastructuur verder verbeteren.

 

Coach
Een coach is iemand die jou bij een afwijking ‘vaderlijk’ toespreekt en jou erop wijst het de volgende keer beter te doen, om je veiligheidsbewustzijn te verhogen. Zowel de veiligheidscoaches bij de bedrijven als de veiligheidsinspecteurs van railAlert vervullen deze rol.

Inspectie
Als een veiligheidsinspecteur van railAlert tijdens de uitvoering van werkzaamheden constateert dat iemand een Life Saving Rule niet naleeft, dan registreert hij daar een zogenaamde afwijking van. Deze afwijking gaat een gestandaardiseerd proces in waarin wordt getoetst of er sprake is van een overtreding en zo ja, of deze overtreding een sanctie tot gevolg heeft.

Handhaving
De veiligheidsinspecteurs zijn geen handhavers in de zin van de wet. Handhaven is voorbehouden aan organisaties als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een veiligheidsinspecteur van railAlert heeft daarom geen bevoegdheid om een werk stil te leggen.