Wat wordt er geïnspecteerd bij een veiligheidsinspectie?

De veiligheidsinspecteurs van railAlert (VIR’s) controleren in de eerste plaats of je werkt volgens de Arbocatalogus voor de Railinfra, het Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW Trein) en de Life Saving Rules (LSR) zoals die op de achterkant van je DVP-pas staan.

  • Als je volgens de LSR werkt, is de inspectie klaar. De VIR registreert dan dat alles goed is.
  • Als de VIR constateert dat je niet volgens de LSR werkt, dan scant hij jouw DVP-pas of je dagpas en registreert hij een zogenaamde afwijking.

Naast controle op de naleving van de LSR kunnen VIR’s, op verzoek van de branche, thema-inspecties uitvoeren, bijvoorbeeld op naleving van de afspraken over Last Moment Beveiliging van Krollen op het hoofdspoor (trein). Een VIR kan ook altijd een veiligheidsobservatie registreren van een opvallend (on)veilige situatie. Deze zal worden gerapporteerd aan de Coördinator VIR en/of mogelijk aan de verantwoordelijke persoon met een veiligheidstaak op de locatie en/of aan de (hoofd)aannemer en/of de bouwmanager van ProRail.