Wat wordt er geïnspecteerd bij een veiligheidsinspectie?

Print item

De veiligheidsinspecteurs van railAlert controleren in de eerste plaats of je werkt volgens;

 

 

Als je volgens de Life Saving Rules werkt, is de inspectie klaar. De veiligheidsinsecteur van railAlert registreert dan dat alles goed is. Als de veiligheidsinspecteur van railAlert constateert dat je niet volgens de Life Saving Rules werkt, dan scant hij jouw DVP-pas of je dagpas en registreert hij een zogenaamde afwijking.

Naast controle op de naleving van de Life Saving Rules kunnen veiligheidsinspecteurs van railAlert op verzoek van de branche, thema-inspecties uitvoeren, bijvoorbeeld op naleving van de afspraken over Last Moment Beveiliging van Krollen op het hoofdspoor (trein). Een veiligheidsinspecteur van railAlert kan ook altijd een veiligheidsobservatie registreren van een opvallend (on)veilige situatie. Deze zal worden gerapporteerd aan de Coördinator Veiligheidsinspecteurs van railAlert en/of mogelijk aan de verantwoordelijke persoon met een veiligheidstaak op de locatie en/of aan de (hoofd)aannemer en/of de bouwmanager van ProRail.

Categorised in:

Wat wordt er geïnspecteerd bij een veiligheidsinspectie?

De veiligheidsinspecteurs van railAlert controleren in de eerste plaats of je werkt volgens;

 

 

Als je volgens de Life Saving Rules werkt, is de inspectie klaar. De veiligheidsinsecteur van railAlert registreert dan dat alles goed is. Als de veiligheidsinspecteur van railAlert constateert dat je niet volgens de Life Saving Rules werkt, dan scant hij jouw DVP-pas of je dagpas en registreert hij een zogenaamde afwijking.

Naast controle op de naleving van de Life Saving Rules kunnen veiligheidsinspecteurs van railAlert op verzoek van de branche, thema-inspecties uitvoeren, bijvoorbeeld op naleving van de afspraken over Last Moment Beveiliging van Krollen op het hoofdspoor (trein). Een veiligheidsinspecteur van railAlert kan ook altijd een veiligheidsobservatie registreren van een opvallend (on)veilige situatie. Deze zal worden gerapporteerd aan de Coördinator Veiligheidsinspecteurs van railAlert en/of mogelijk aan de verantwoordelijke persoon met een veiligheidstaak op de locatie en/of aan de (hoofd)aannemer en/of de bouwmanager van ProRail.