Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV)?

Print item

Een Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) is verantwoordelijk voor het tijdig en juist afhandelen van bevindingen van veiligheidsinspecties. Hij/zij is bevoegd om te kunnen en mogen omgaan met privacygevoelige informatie en heeft de volgende taken:

   

 • bewaken van de termijnen van zienswijze, bezwaar en beroep
 • indienen van zienswijze, bezwaar en beroep (indien van toepassing)
 • informeren van de juiste personen binnen de eigen organisatie
 • verwerken van alle processen in de DVP-Portal
 •  

Hieronder vind je een nadere uitwerking uitwerking van deze taken.
 
Inspectie
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • wordt, naast de pashouder zelf, geïnformeerd over constatering van afwijking van Life Saving Rules door de werknemer. En zet dit uit bij de daarvoor aangewezen personen binnen zijn organisatie
 • mag zienswijze werkgever toevoegen aan dossier (input voor Toetsingscommissie)

Toetsing
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • wordt geïnformeerd over overtreding en ernst daarvan (output van Toetsingscommissie)
 • heeft inzicht in nalevinghistorie en afwijking- en overtredingshistorie van werknemer (ten behoeve van de oordeelsvorming door werkgever)
 • registreert – indien van toepassing – bezwaar door pashouder en werkgever op besluit van Toetsingscommissie en faciliteert proces

Sanctionering
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • wordt geïnformeerd over oordeel en mogelijke sanctie door railinfrastructuurbeheerder
 • registreert de (interne) sanctie die door de werkgever wordt genomen op basis van de bedrijfseigen richtlijnen
 • ontvangt informatie over de sanctie die door de Infrastructuurbeheerder wordt genomen en informeert de werkgever (de werknemer wordt rechtstreeks geïnformeerd)

Managementinformatie
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • ontvangt onder andere ter attentie van de werkgever managementinformatie over veiligheidsinspecties van de branche en van het eigen bedrijf (al dan niet ten opzichte van benchmark), zowel over de naleving als de overtreding van Life Saving Rules
Categorised in:

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV)?

Een Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) is verantwoordelijk voor het tijdig en juist afhandelen van bevindingen van veiligheidsinspecties. Hij/zij is bevoegd om te kunnen en mogen omgaan met privacygevoelige informatie en heeft de volgende taken:

   

 • bewaken van de termijnen van zienswijze, bezwaar en beroep
 • indienen van zienswijze, bezwaar en beroep (indien van toepassing)
 • informeren van de juiste personen binnen de eigen organisatie
 • verwerken van alle processen in de DVP-Portal
 •  

Hieronder vind je een nadere uitwerking uitwerking van deze taken.
 
Inspectie
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • wordt, naast de pashouder zelf, geïnformeerd over constatering van afwijking van Life Saving Rules door de werknemer. En zet dit uit bij de daarvoor aangewezen personen binnen zijn organisatie
 • mag zienswijze werkgever toevoegen aan dossier (input voor Toetsingscommissie)

Toetsing
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • wordt geïnformeerd over overtreding en ernst daarvan (output van Toetsingscommissie)
 • heeft inzicht in nalevinghistorie en afwijking- en overtredingshistorie van werknemer (ten behoeve van de oordeelsvorming door werkgever)
 • registreert – indien van toepassing – bezwaar door pashouder en werkgever op besluit van Toetsingscommissie en faciliteert proces

Sanctionering
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • wordt geïnformeerd over oordeel en mogelijke sanctie door railinfrastructuurbeheerder
 • registreert de (interne) sanctie die door de werkgever wordt genomen op basis van de bedrijfseigen richtlijnen
 • ontvangt informatie over de sanctie die door de Infrastructuurbeheerder wordt genomen en informeert de werkgever (de werknemer wordt rechtstreeks geïnformeerd)

Managementinformatie
Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV):

 • ontvangt onder andere ter attentie van de werkgever managementinformatie over veiligheidsinspecties van de branche en van het eigen bedrijf (al dan niet ten opzichte van benchmark), zowel over de naleving als de overtreding van Life Saving Rules