Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een mandaatbeheerder?

Print item

Taken

  • Beheren van de vier deeltaken binnen het takenpakket van de mandaatbeheerder: Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV), Uitschrijver dagpassen, Administrateur, Aanschaf dagpascredits.
  • Behandelen van alle algemene informatie over (wijzigingen/aanpassingen) aangaande het DVP systeem: de mandaatbeheerder heeft de taak om deze informatie (zo nodig te filteren en) binnen de eigen organisatie (gericht) te (laten) verspreiden.
 

Bevoegdheden

  • het (onder voorwaarden) mogen mandateren (delegeren) van deeltaken naar andere personen (key users) binnen de eigen organisatie.
 

Verantwoordelijkheden

  • de mandaatbeheerder blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de deeltaken die hij mandateert.


N.B. 1 Het is niet verplicht om deeltaken te mandateren. Alle deeltaken mogen door één persoon uitgevoerd worden, zolang deze persoon aan de gestelde eisen voor elk van de deeltaken voldoet.
N.B. 2 Het is toegestaan om bepaalde deeltaken (uitgezonderd mandaatbeheerder) aan meer dan één personen te mandateren, mits deze personen aan de gestelde eisen voor deze deeltaken voldoen. Er kunnen binnen één organisatie bijvoorbeeld meerdere personen als "uitschrijver dagpassen" aangesteld zijn door de mandaatbeheerder.

Categorised in:

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een mandaatbeheerder?

Taken

  • Beheren van de vier deeltaken binnen het takenpakket van de mandaatbeheerder: Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV), Uitschrijver dagpassen, Administrateur, Aanschaf dagpascredits.
  • Behandelen van alle algemene informatie over (wijzigingen/aanpassingen) aangaande het DVP systeem: de mandaatbeheerder heeft de taak om deze informatie (zo nodig te filteren en) binnen de eigen organisatie (gericht) te (laten) verspreiden.
 

Bevoegdheden

  • het (onder voorwaarden) mogen mandateren (delegeren) van deeltaken naar andere personen (key users) binnen de eigen organisatie.
 

Verantwoordelijkheden

  • de mandaatbeheerder blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de deeltaken die hij mandateert.


N.B. 1 Het is niet verplicht om deeltaken te mandateren. Alle deeltaken mogen door één persoon uitgevoerd worden, zolang deze persoon aan de gestelde eisen voor elk van de deeltaken voldoet.
N.B. 2 Het is toegestaan om bepaalde deeltaken (uitgezonderd mandaatbeheerder) aan meer dan één personen te mandateren, mits deze personen aan de gestelde eisen voor deze deeltaken voldoen. Er kunnen binnen één organisatie bijvoorbeeld meerdere personen als "uitschrijver dagpassen" aangesteld zijn door de mandaatbeheerder.