Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Uitschrijver dagpassen?

Print item

Een Uitschrijver dagpassen is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en volgens de geldende regels verstrekken van dagpassen.

  De Uitschrijver dagpassen:

 • controleert of zijn naam als uitschrijver is vermeld op het dagpasformulier en corrigeert dit zo nodig
 • noteert de naam van degene voor wie de dagpas bedoeld is op het formulier zoals deze op zijn officiële identiteitsbewijs staat vermeld
 • noteert de naam van degene die de persoon/personen met een dagpas gaat begeleiden en controleert of deze begeleider:
  • in het bezit is van een geldig certificaat voor het desbetreffende werkgebied:
   • Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) voor het werkgebied trein
   • Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM) voor het werkgebied metro
  • heeft deelgenomen aan één van de veiligheidstrainingen:
   • Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort
   • Veiligheidsbewustzijnstraining Metro
   • Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel’
 • verifieert of de begeleider ervan op de hoogte is dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het naleven van de Life Saving Rules van de te begeleiden persoon/personen
 

Een Uitschrijver dagpassen mag dagpassen verstrekken. Hij moet zelf ook in het bezit zijn van een geldig certificaat voor het werkgebied waarvoor hij dagpassen uitschrijft (VTOS voor trein, VTOM voor metro), én hij moet hebben deelgenomen aan één van de hierbovengenoemde veiligheidstrainingen.

 

Categorised in:

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Uitschrijver dagpassen?

Een Uitschrijver dagpassen is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en volgens de geldende regels verstrekken van dagpassen.

  De Uitschrijver dagpassen:

 • controleert of zijn naam als uitschrijver is vermeld op het dagpasformulier en corrigeert dit zo nodig
 • noteert de naam van degene voor wie de dagpas bedoeld is op het formulier zoals deze op zijn officiële identiteitsbewijs staat vermeld
 • noteert de naam van degene die de persoon/personen met een dagpas gaat begeleiden en controleert of deze begeleider:
  • in het bezit is van een geldig certificaat voor het desbetreffende werkgebied:
   • Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) voor het werkgebied trein
   • Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM) voor het werkgebied metro
  • heeft deelgenomen aan één van de veiligheidstrainingen:
   • Veiligheidstraining Digitaal Veiligheidspaspoort
   • Veiligheidsbewustzijnstraining Metro
   • Veiligheidstraining ‘Spoor jij wel’
 • verifieert of de begeleider ervan op de hoogte is dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het naleven van de Life Saving Rules van de te begeleiden persoon/personen
 

Een Uitschrijver dagpassen mag dagpassen verstrekken. Hij moet zelf ook in het bezit zijn van een geldig certificaat voor het werkgebied waarvoor hij dagpassen uitschrijft (VTOS voor trein, VTOM voor metro), én hij moet hebben deelgenomen aan één van de hierbovengenoemde veiligheidstrainingen.