Welke deeltaken kan een mandaatbeheerder mandateren?

De mandaatbeheerder kan de volgende drie deeltaken mandateren aan de key users binnen de organisatie:

  • Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV)
  • Uitschrijver dagpassen
  • Administrateur
  • Aanschaf dagpascredits

Hij mag deze deeltaken mandateren aan zoveel personen als nodig is.