Wie bepaalt of ik eventueel gesanctioneerd word voor een overtreding?

Print item

Nadat de Toetsingscommissie heeft vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een overtreding van een Life Saving Rule, worden jouw werkgever (1) en de railinfrastructuurbeheerder (2) daarover geïnformeerd.

     
  • Jouw werkgever hanteert de interne richtlijnen van jullie bedrijf voor het opleggen van een eventuele sanctie.
  • Wanneer sprake is van meerdere overtredingen of roekeloos gedrag, dan kan de railinfrastructuurbeheerder jou (tijdelijk) de toegang tot het spoor ontzeggen. De railinfrastructuurbeheerder heeft daarvoor inzicht in jouw overtredingen-historie van de afgelopen twee jaar.   Meer informatie over de sancties die je zou kunnen krijgen.
Categorised in:

Wie bepaalt of ik eventueel gesanctioneerd word voor een overtreding?

Nadat de Toetsingscommissie heeft vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een overtreding van een Life Saving Rule, worden jouw werkgever (1) en de railinfrastructuurbeheerder (2) daarover geïnformeerd.

     
  • Jouw werkgever hanteert de interne richtlijnen van jullie bedrijf voor het opleggen van een eventuele sanctie.
  • Wanneer sprake is van meerdere overtredingen of roekeloos gedrag, dan kan de railinfrastructuurbeheerder jou (tijdelijk) de toegang tot het spoor ontzeggen. De railinfrastructuurbeheerder heeft daarvoor inzicht in jouw overtredingen-historie van de afgelopen twee jaar.   Meer informatie over de sancties die je zou kunnen krijgen.