Worden de bouwstenen in nauwe samenwerking met de werknemers van de werkvloer ontwikkeld?

De bouwstenen worden met deskundigen van binnen en buiten de spoorbranche ontwikkeld. Daarna vinden er per bouwsteen meerdere try-outs plaats met deelnemers uit de doelgroep, met name de mensen die dagelijks aan en rond het spoor werken.