Worden de bouwstenen ook digitaal gegeven en zo nee, waarom niet?

Een interactieve bouwsteentraining komt niet tot zijn recht als deze digitaal gegeven wordt.

Om de tijdsinvestering te optimaliseren organiseert Railcenter de veiligheidstrainingen behalve in Amersfoort ook op vier andere locaties (Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven).

Bij voldoende animo kan overwogen worden de opleider ook naar het bedrijf te laten komen, mits het bedrijf voldoende is toegerust om een dergelijke training (en mogelijk ook de toets) te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met Railcenter en vraag naar de mogelijkheden voor “in company-trainingen”. Contactinformatie: info@railcenter.nl of telefoon: 033-467 47 27.

Tot slot biedt het vernieuwde DVP-programma vanaf 2024 de mogelijkheid om trainingen, die door bedrijven zelf zijn ontwikkeld, te honoreren als bouwsteen.