Worden er uitzonderingen gemaakt voor bepaalde bedrijven?

Print item

Nee, er wordt geen enkele uitzondering gemaakt binnen het werkgebied spoor. Alle organisaties en hun medewerkers in/van de railinfrabranche worden gelijk behandeld. Dit wordt onder andere gewaarborgd door het feit dat de beoordeling van een afwijking door de Toetsingscommissie anoniem plaatsvindt.

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 

Categorised in:

Worden er uitzonderingen gemaakt voor bepaalde bedrijven?

Nee, er wordt geen enkele uitzondering gemaakt binnen het werkgebied spoor. Alle organisaties en hun medewerkers in/van de railinfrabranche worden gelijk behandeld. Dit wordt onder andere gewaarborgd door het feit dat de beoordeling van een afwijking door de Toetsingscommissie anoniem plaatsvindt.

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.