Wordt er bij de digitale leerweg ook rekening gehouden met het niveau van anderstaligen die de Nederlandse taal niet machtig zijn?

Ja. Het niveau is afhankelijk van de locatie en de omstandigheden waaronder wordt gewerkt en de specifieke risico’s op zo’n locatie. We maken in de toets en de digitale leerweg daarom onderscheid in de domeinen spoor, metro, perron en (mogelijk in de toekomst) ook bouwplaats.
Het trainingsprogramma en de digitale leerweg worden aangeboden in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. De digitale leerweg is nog in ontwikkeling. Mogelijk dat deze ook nog in andere buitenlandse talen aangeboden wordt. Dat onderzoeken we nog.