Aan- en afmeldfunctie voor de veiligheidsfunctionaris

Meer informatie over het aan- en afmelden vindt u in de nieuwsbrief van 18 februari 2020.

Iedereen die van zijn werkgever toestemming (autorisatie) heeft om via de DVP-app medewerkers aan te melden op een project (meestal verantwoordelijk veiligheidsfunctionarissen  -VVF’ers – en uitvoerders) kan zichzelf aan- en afmelden als in het DVP-profiel het recht “pashouders aan- en afmelden op projectlocatie” is toebedeeld door de key user ‘mandaat beheerder’.

Let op: de VVF’er kan zich alleen zelf aan- en afmelden als hij niet is aangemeld door een andere VVF’er.

a) Aanmelden

Het recht voor het aan- en afmelden van medewerkers op een project ziet er als volgt uit.
Wanneer dit recht is toegekend door de key user ‘mandaat beheerder’, komt in de DVP-app een extra functie beschikbaar.

Het volgende icoon wordt zichtbaar in de app.
 

 
 

Met een klik op dit icoon verschijnt de pagina “Zelf aan-/afmelden”. Voer in de zoekbalk de naam van de aanmeldlocatie in. Klik vervolgens op de button “Aanmelden” onderaan de pagina

 
     
 b) Afmelden  De VVF’er is verantwoordelijk voor alle personen die hij aanmeldt op de locatie. Een VVF’er kan zich pas afmelden wanneer alle personen zijn afgemeld, het project is beëindigd of zijn dienst is overgedragen.

Afmelden kan door op de button “Afmelden” te klikken.

Het niet-afmelden van personen heeft tot gevolg dat deze niet op een andere locatie aangemeld kunnen worden. Het is als VVF’er dan ook van het allergrootste belang dat hij iedereen tijdig en goed afmeldt.

 
     
 c) Overdracht Naast het afmelden van personen, heeft de VVF’er de mogelijkheid om een gehele groep met aanmeldingen over te dragen aan een andere VVF’er. Dit moet een fysieke overdracht zijn, omdat de QR-code van de nieuwe VVF’er gescand moet worden.
Op de pagina “Mijn aanmeldingen” staat helemaal onderaan (zie voorbeeld hieronder) een oranje button “Dienst overdragen”.

 

 

 

 

 

 

 

Na een klik op “Dienst Overdragen” komt de QR-scanpagina naar voren. Scan de QR-code van de DVP-pas van de VVF’er om de dienst definitief over te dragen.