Het gedeelte van de website railAlert.nl met het websiteadres dvp.railalert.nl is eigendom van de Stichting railAlert.

Webbrowsers
Deze pagina’s zijn getest en het beste te bekijken op desktop, laptop, smartphone en tablet op de volgende webbrowers (in alfabetische volgorde):
– Google Chrome
– Microsoft Edge
– Mozilla Firefox
– Safari

Fotoverantwoording
In de beeldband en op de pagina dvp.railalert.nl zijn foto’s gebruikt van de hierna genoemde fotografen, respectievelijk auteursrechthebbenden.

Beeldband (bovenaan de pagina)
-linksboven (tram HTM): foto: Rob Bemelen
– midden (metro RET): foto: Oege Kleijne
-rechtsboven (trein NS): foto: Rob Bemelen

Foto’s overige pagina’s
Makers en auteursrechthebbenden zijn op elke pagina afzonderlijk vermeld.

Copyrights
De op deze website gepubliceerde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s – zijn hetzij eigendom van de Stichting railAlert dan wel heeft de Stichting railAlert de rechten hiervan van derden verkregen met het doel deze openbaar te maken. De inhoud van de website wordt beschermd door Nederlands auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site tenzij is hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van de Stichting railAlert.

Contact- en andere gegevens Stichting railAlert
Stichting railAlert
Postbus 165
3800 AD Amersfoort

KVK 41265920
E-mail: info@railalert.nl