Hoe vaak mag ik de toets herkansen?

VTOS en VTOM
Deze toetsen mag je bij een onvoldoende resultaat één keer herkansen. Ben je daarna nog niet geslaagd, dan kun je via de contactpersoon van je organisatie opnieuw worden ingeschreven voor een herkansing van twee pogingen. Als je na in totaal zes pogingen nog steeds niet bent geslaagd, dan ben je voor een periode van één jaar uitgesloten van het werkgebied trein (VTOS) of metro (VTOM). Zie de website van Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC).

vhp-tram
Het certificaat vhp-tram valt onder de persoonscertificering van railAlert. Op de kennistoetsen vhp-tram is daarom het Reglement voor de beoordeling van vakbekwaamheid van toepassing. Dit betekent dat je zonder voorwaarden vooraf recht hebt op twee keer een herkansing. Je komt dan op een later tijdstip terug voor je herkansing, zodat je de gelegenheid hebt om je opnieuw voor te bereiden op je examen.
Als je werkgever je voor de derde keer wil laten herkansen, zal hij aan railAlert moeten verklaren, dat je geschikt bent om het werk te doen. Als je ook voor deze derde herkansing zakt, ben je voor drie jaar uitgesloten van het afleggen van het examen. Na drie jaar mag je je opnieuw certificeren.