Moet ik me aan- en afmelden bij werkzaamheden in zone C en daarbuiten?

Toelichting bij de vraag. Wij werken als infrabedrijf vooral in zone C. Sommige bedrijven werken zelfs helemaal buiten deze zone op fysiek van het spoor afgesloten gebied. Blijft de verplichting dat je je voor die zone dagelijks digitaal moet aan- en afmelden? En waarom is dat eigenlijk?

Antwoord

Op bouwplaatsen waar nu DVP-plicht geldt, moet dagelijks digitaal worden aan- en afgemeld op de werkplek. Dit blijft onveranderd. Binnen het DVP wordt mogelijk ook een nieuw ‘“domein” bouwplaats ontwikkeld. Daarin staan arborisico’s centraal die niet te maken hebben met het spoor. railAlert onderzoekt momenteel hoe dit zich moet gaan verhouden tot de Generieke Poortinstructie (GPI) en de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA).
Hoewel bouwplaatsen (soms) zijn afgeschermd van het spoor, zijn arbeidsrisico’s mogelijk aanwezig. Het DVP richt zich naast op aanrijd- en elektriseringsgevaar meer en meer op arborisico’s in de volle breedte. Want ook de niet-spoorse bouwwereld wordt een veilige werksituatie gegund en dat ondersteunen we door het aanbieden van meer en meer praktijkgerichte trainingen en kennistoetsen.
Los daarvan stellen ook railinfrabeheerders regels voor het betreden en werken op bouwlocaties.  ProRail doet dat bijvoorbeeld via de Richtlijn 00300, te vinden op de website van ProRail (pdf: opent zich links- of rechtsonder deze pagina). Andere railinfrabeheerders zoals GVB (regio Amsterdam), HTM (regio Den Haag/Zoetermeer) en RET (regio Rotterdam/Hoek van Holland) en de Regiotram Utrecht, stellen ook eisen aan het betreden van hun bouwlocaties. Informatie over de toegangseisen is bij deze infrabeheerders op te vragen.