Voor wie is het DVP-domein perron bedoeld?

Print item

Een digitaal veiligheidspaspoort(DVP)-domein perron is verplicht voor medewerkers die werken op het treinperron in zone B en zone C. Hiervoor is de vuistregel dat je mag werken tot de witte onderbroken streep. Als er geen witte onderbroken streep aanwezig is, houd dan twee tegels (60 cm) aan.

Meer informatie over de veiligheidsrisico’s in de verschillende zones is te raadplagen via: brancherichtlijn “werken op perrons”.

Let op! Er zijn drie situaties waarin er op basis van acuut potentieel gevaar- met het DVP perron in zone A  op het perron gewerkt mag worden terwijl de treinen blijven rijden. Het gaat om: herstellen van perrontegels, wintermaatregelen en sneeuwruimen, en verwijderen van vloeistoffen. In deze gevallen mag er alleen gewerkt worden in zone A met de voeten in zone B en altijd onder begeleiding van een grenswachter.

Categorised in:

Voor wie is het DVP-domein perron bedoeld?

Een digitaal veiligheidspaspoort(DVP)-domein perron is verplicht voor medewerkers die werken op het treinperron in zone B en zone C. Hiervoor is de vuistregel dat je mag werken tot de witte onderbroken streep. Als er geen witte onderbroken streep aanwezig is, houd dan twee tegels (60 cm) aan.

Meer informatie over de veiligheidsrisico’s in de verschillende zones is te raadplagen via: brancherichtlijn “werken op perrons”.

Let op! Er zijn drie situaties waarin er op basis van acuut potentieel gevaar- met het DVP perron in zone A  op het perron gewerkt mag worden terwijl de treinen blijven rijden. Het gaat om: herstellen van perrontegels, wintermaatregelen en sneeuwruimen, en verwijderen van vloeistoffen. In deze gevallen mag er alleen gewerkt worden in zone A met de voeten in zone B en altijd onder begeleiding van een grenswachter.