Waar vinden veiligheidsinspecties plaats?

De veiligheidsinspecteurs van railAlert voeren hun inspecties uit op terreinen van ProRail waar in opdracht van deze railinfrastructuurbeheerder wordt gewerkt aan en in de nabijheid van het spoor en waar een DVP-plicht geldt.

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.