Waarom voert railAlert veiligheidsinspecties uit?

railAlert voert veiligheidsinspecties uit om werken aan de railinfra veiliger te maken, door onder andere te inspecteren hoe de Life Saving Rules (LSR) worden nageleefd. Analyse van de afwijkingen op de LSR,  de Arbocatalogus voor de Railinfrabranche en Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW Trein) en de redenen daarvoor, helpt om verbetervoorstellen te doen en uit te voeren.

Veilig werken en weer veilig thuis: dat is het doel van ons allemaal. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de ondergrens van veiligheid, de Life Saving Rules. We verwachten dat iedereen deze naleeft. Hoewel werken aan de railinfra steeds veiliger wordt, zijn er nog steeds te veel incidenten. Ook weten wij dat de Life Saving Rules niet altijd worden nageleefd. Daarom voert railAlert op verzoek van de railinfrabranche veiligheidsinspecties uit. Die dienen twee doelen: duidelijk maken dat het (herhaald) overtreden van Life Saving Rules niet acceptabel is en leren van de redenen waarom mensen Life Saving Rules niet naleven. 

Uiteraard kan ook het eigen bedrijf of de overheid (veiligheids)inspecties uitvoeren. Maar alleen de afwijkingen die de veiligheidsinspecteurs van railAlert constateren, worden in de DVP-database geregistreerd. 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.