Waarom voert railAlert veiligheidsinspecties uit?

Print item

Na het werken veilig en gezond weer thuis: dat is het doel van ons allemaal. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de ondergrens van veiligheid, de Life Saving Rules. We verwachten dat iedereen deze naleeft. Hoewel werken aan de railinfra steeds veiliger wordt, zijn er nog steeds te veel incidenten. Ook weten wij dat de Life Saving Rules niet altijd worden nageleefd. Daarom voert railAlert op verzoek van de railinfrabranche veiligheidsinspecties uit. Dit doen wij door onder andere:

  • te inspecteren hoe de Life Saving Rules (LSR) worden nageleefd
  • afwijkingen op de LSR’s te analyseren

Regelgeving die gebruikt wordt voor deze inspecties is:

Uiteraard kan ook het eigen bedrijf of de overheid (veiligheids)inspecties uitvoeren. Alleen de afwijkingen die de veiligheidsinspecteurs van railAlert constateren, worden in de DVP-database geregistreerd.

Categorised in:

Waarom voert railAlert veiligheidsinspecties uit?

Na het werken veilig en gezond weer thuis: dat is het doel van ons allemaal. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de ondergrens van veiligheid, de Life Saving Rules. We verwachten dat iedereen deze naleeft. Hoewel werken aan de railinfra steeds veiliger wordt, zijn er nog steeds te veel incidenten. Ook weten wij dat de Life Saving Rules niet altijd worden nageleefd. Daarom voert railAlert op verzoek van de railinfrabranche veiligheidsinspecties uit. Dit doen wij door onder andere:

  • te inspecteren hoe de Life Saving Rules (LSR) worden nageleefd
  • afwijkingen op de LSR’s te analyseren

Regelgeving die gebruikt wordt voor deze inspecties is:

Uiteraard kan ook het eigen bedrijf of de overheid (veiligheids)inspecties uitvoeren. Alleen de afwijkingen die de veiligheidsinspecteurs van railAlert constateren, worden in de DVP-database geregistreerd.