Is het volgen van een bouwsteen verplicht?

Print item

 

Voorwaarden om een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort te verkrijgen of behouden zijn:

  • Eenmalig actieve deelname aan de DVP-training ‘Spoor jij wel”.
  • Slagen voor de toets van het domein waarin jij werkzaam bent of wordt ((Trein)Spoor, Perron, Metro)*.
  • (Vervolgens) Jaarlijks actieve deelname aan een DVP-bouwsteen naar keuze.

Bekijk in het stroomschema welke training en/of toets jij moet volgen/behalen.

 

*Voor het werkgebied tram is de DVP-training ‘Spoor jij wel’ vooralsnog niet verplicht. Daar volstaat voorlopig het certificaat vhp-tram voor medewerkers die als veiligheidspersoon tram worden gesteld voor het verkrijgen of behouden van een DVP.

Categorised in:

Is het volgen van een bouwsteen verplicht?

 

Voorwaarden om een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort te verkrijgen of behouden zijn:

  • Eenmalig actieve deelname aan de DVP-training ‘Spoor jij wel”.
  • Slagen voor de toets van het domein waarin jij werkzaam bent of wordt ((Trein)Spoor, Perron, Metro)*.
  • (Vervolgens) Jaarlijks actieve deelname aan een DVP-bouwsteen naar keuze.

Bekijk in het stroomschema welke training en/of toets jij moet volgen/behalen.

 

*Voor het werkgebied tram is de DVP-training ‘Spoor jij wel’ vooralsnog niet verplicht. Daar volstaat voorlopig het certificaat vhp-tram voor medewerkers die als veiligheidspersoon tram worden gesteld voor het verkrijgen of behouden van een DVP.