Wat is de rol van mijn werkgever bij een veiligheidsinspectie?

Print item

Constateert een veiligheidsinspecteur van railAlert dat jij afwijkt van de Life Saving Rules? Dan krijgt jouw werkgever een melding van de registratie die de veiligheidsinspecteur daarvan maakt. Deze melding komt binnen bij de key user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) van je werkgever. Als er geen BbV is aangewezen binnen jouw bedrijf, dan ontvangt de mandaatbeheerder deze melding.

Jouw werkgever kan, indien gewenst, binnen tien dagen een zienswijze toevoegen, ook weer via de key user met de deeltaak BbV. Na deze zeven dagen wordt jouw casus in behandeling genomen door de Toetsingscommissie.

Als er daadwerkelijk sprake is van een overtreding, dan wordt je werkgever daarover geïnformeerd via de BbV. Het is aan je werkgever om volgens bedrijfseigen richtlijnen actie te ondernemen. Als jullie bezwaar willen aantekenen tegen de uitspraak van de Toetsingscommissie, dan kan dat binnen zeven dagen.

Categorised in:

Wat is de rol van mijn werkgever bij een veiligheidsinspectie?

Constateert een veiligheidsinspecteur van railAlert dat jij afwijkt van de Life Saving Rules? Dan krijgt jouw werkgever een melding van de registratie die de veiligheidsinspecteur daarvan maakt. Deze melding komt binnen bij de key user met de deeltaak Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) van je werkgever. Als er geen BbV is aangewezen binnen jouw bedrijf, dan ontvangt de mandaatbeheerder deze melding.

Jouw werkgever kan, indien gewenst, binnen tien dagen een zienswijze toevoegen, ook weer via de key user met de deeltaak BbV. Na deze zeven dagen wordt jouw casus in behandeling genomen door de Toetsingscommissie.

Als er daadwerkelijk sprake is van een overtreding, dan wordt je werkgever daarover geïnformeerd via de BbV. Het is aan je werkgever om volgens bedrijfseigen richtlijnen actie te ondernemen. Als jullie bezwaar willen aantekenen tegen de uitspraak van de Toetsingscommissie, dan kan dat binnen zeven dagen.