Welke sancties zou ik kunnen krijgen?

Print item

Als er volgens de Toetsingscommissie daadwerkelijk sprake is van een overtreding van de Life Saving Rules, wordt de Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) of de Mandaat Beheerder van je werkgever daarover geïnformeerd. Het is aan je werkgever om volgens bedrijfseigen richtlijnen actie te ondernemen. Als je werkgever het niet eens is met de uitspraak van de Toetsingscommissie, dan kan hij daar binnen 7 dagen bezwaar tegen aantekenen.

De uitspraak van de Toetsingscommissie wordt ook naar de railinfrastructuurbeheerder gestuurd. Bij de railinfrastructuurbeheerder bepaalt een Sanctioneringscommissie of er een sanctie volgt. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of je al eerder overtredingen hebt begaan. Bij een eerste, lichte overtreding zal er waarschijnlijk niets gebeuren en laat de railinfrastructuurbeheerder de afhandeling van de overtreding over aan je werkgever. Bij herhaaldelijke overtredingen of als er sprake is van één heel ernstige overtreding, kan de railinfrastructuurbeheerder jou tijdelijk of definitief de toegang tot de railinfrastructuur ontzeggen. Je mag dan niet aan de railinfrastructuur werken.

ProRail heeft haar sanctioneringsbeleid gepubliceerd op haar website. De sancties van ProRail variëren van een schriftelijke waarschuwing tot het permanent ontzeggen van toegang tot het spoor.

Je werkgever wordt door de railinfrastructuurbeheerder schriftelijk geïnformeerd over de eventuele sanctie. Als jouw werkgever het niet eens is met de uitspraak van de railinfrastructuurbeheerder, dan kan hij daar binnen 7 dagen na de uitspraak beroep tegen indienen.

 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties en sanctionering(en) op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 

 

Categorised in:

Welke sancties zou ik kunnen krijgen?

Als er volgens de Toetsingscommissie daadwerkelijk sprake is van een overtreding van de Life Saving Rules, wordt de Behandelaar bevindingen Veiligheidsinspecties (BbV) of de Mandaat Beheerder van je werkgever daarover geïnformeerd. Het is aan je werkgever om volgens bedrijfseigen richtlijnen actie te ondernemen. Als je werkgever het niet eens is met de uitspraak van de Toetsingscommissie, dan kan hij daar binnen 7 dagen bezwaar tegen aantekenen.

De uitspraak van de Toetsingscommissie wordt ook naar de railinfrastructuurbeheerder gestuurd. Bij de railinfrastructuurbeheerder bepaalt een Sanctioneringscommissie of er een sanctie volgt. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of je al eerder overtredingen hebt begaan. Bij een eerste, lichte overtreding zal er waarschijnlijk niets gebeuren en laat de railinfrastructuurbeheerder de afhandeling van de overtreding over aan je werkgever. Bij herhaaldelijke overtredingen of als er sprake is van één heel ernstige overtreding, kan de railinfrastructuurbeheerder jou tijdelijk of definitief de toegang tot de railinfrastructuur ontzeggen. Je mag dan niet aan de railinfrastructuur werken.

ProRail heeft haar sanctioneringsbeleid gepubliceerd op haar website. De sancties van ProRail variëren van een schriftelijke waarschuwing tot het permanent ontzeggen van toegang tot het spoor.

Je werkgever wordt door de railinfrastructuurbeheerder schriftelijk geïnformeerd over de eventuele sanctie. Als jouw werkgever het niet eens is met de uitspraak van de railinfrastructuurbeheerder, dan kan hij daar binnen 7 dagen na de uitspraak beroep tegen indienen.

 

Hoe en wanneer veiligheidsinspecties en sanctionering(en) op en rond de infra van metro en tram gaan plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.